Woensdag 4 oktober 2017. Inloop vanaf 13.00 uur, start programma om 13.30 uur,
Nationaal Holocaust Museum, Amsterdam

Naar aanleiding van het proefschrift van Christiaan Ruppert, Eindelijk ‘restitutie’. De totstandkoming van Nederlandse akkoorden over Joodse oorlogstegoeden (1997-2000, organiseert het NHM i.s.m. de Vrije Universiteit (VU) een middag met lezingen en een gesprek over de onderhandelingen van destijds met direct of indirect betrokkenen.

Na de Tweede Wereldoorlog probeerden teruggekeerde joden hun geroofde eigendommen terug te krijgen. Hoewel het naoorlogse rechtsherstel in Nederland in strikt juridische zin begin jaren zestig afgesloten was, kwamen er eind jaren negentig alsnog openingen die leidden tot correcties en aanvullingen. In de nieuwe akkoorden is er sprake van spijtbetuigingen, restitutie en compensatie. In totaal ontving de joodse gemeenschap 764 miljoen gulden van de Nederlandse regering en de financiële wereld.

Wereldwijd gelden de Nederlandse akkoorden als een groot voorbeeld om onrechtvaardigheden in naoorlogs rechtsherstel te erkennen en te herstellen. Ruppert analyseerde welke factoren de totstandkoming hebben bevorderd of belemmerd, en welke bepalend zijn geweest. Waarom verliep het overleg van joodse vertegenwoordigers met de verzekeraars en met minister Zalm harmonieus, terwijl het met de banken en beurs moeizaam ging? En hoe wijkt Nederland af van die Europese landen waar eind jaren negentig ook restitutieprocessen plaatsvonden?

Onder leiding van Sandra Rottenberg vertellen Christiaan Ruppert en Nicole Immler over de resultaten van het proefschrift en de betekenis van compensatie voor verschillende generaties betrokkenen. Het tweede deel van de middag bestaat uit een panelgesprek waarin enkele hoofdrolspelers terugkijken op de totstandkoming van de akkoorden en het resultaat daarvan. Het panel bestaat uit Eric Fischer (VvV), Hein Blocks (NVB), Ronny Naftaniël (CJO), Avraham Roet (Platform Israël) en Henri Markens (CJO).

Christiaan Ruppert promoveerde op 14 juni 2017 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij was in de jaren 1997-2001 op het Ministerie van Financiën betrokken bij de onderhandelingen over de teruggave van de joodse tegoeden de Tweede Wereldoorlog.

Nicole Immler is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek brengt in beeld hoe postkoloniale en naoorlogse herinneringen van verschillende generaties elkaar de laatste decennia hebben beïnvloed en hoe dit geleid heeft tot een verandering in de compensatiecultuur van (oorlogs)slachtoffers.

Sandra Rottenberg werkt als zelfstandig journalist en programmamaker voor verschillende media, zoals kranten, radio en televisie, publieke debatten en conferenties. Zij organiseert publieke discussies en is een veelgevraagd voorzitter en gespreksleider op het gebied van emancipatie, integratie, ruimtelijke ordening en globalisering.

Woensdag 4 oktober 2017. Inloop vanaf 13.00 uur, start programma om 13.30 uur.

Locatie:

Studio Nationaal Holocaust Museum
Plantage Middenlaan 27
1018 DB Amsterdam

Toegang: Gratis op vertoon van uw entreebewijs voor het Joods Cultureel Kwartier
Tijd: 13.00-17.00 uur

Aanmelden: mail naar evenementen@jck.nl